Generelle oplysninger om virksomheden:


- Virksomhedens juridiske navn: KENDAN A/S

- Selskabsform: Aktieselskab

- CVR nr: 13 25 20 09

- Antal ansatte : 15

- Etablerings år:1990

- Adresse: Vassingerød Bygade 6, 3540 Lynge

- Telefonnummer: +45 45 66 45 40

- Telefaxnummer : +45 45 66 45 41

- Officiel e-mail adresse:info@kendan.dk


- Officiel web-adresse:www.kendan.dk


- Bank: Jyske Bank, reg. Nr. 5051 konto nr. 000 128 1086
Persondatapolitik:

KENDAN A/S registrerer persondata i nogen henseende på opfordring fra enkelte kundegrupper. Er du f.eks. i CPAP behandling og modtager apparatur eller udstyr fra KENDAN A/S via dit hospital/behandlingssted, er det et krav at vi registrerer persondata og noterer dette i faktureringen. Persondata (navn, adresse, fødselsdato) registreres hos KENDAN A/S og opbevares indtil kundenummer nedlægges ved forespørgsel fra hospital/behandlingssted/oprettet person. Såfremt du ikke ønsker dine persondata registreret hos KENDAN A/S, bedes du kontakte dit behandlingssted og bede dem kontakte os på dine vegne. CPR.nummer registreres ikke.

Vi foretager kun registreringen af dine personoplysninger med det formål at kunne levere og fakturere varen til dig/via hospitalet/behandlingstedet. Vi opbevarer ikke kundeoplysninger krypteret og transmitterer ikke kundeoplysninger krypteret. Oplysningerne videregives ikke til tredjemand. Som registreret hos KENDAN A/S har du altid ret til at gøre indsigelse mod registreringen og du har ret til indsigt i hvilke oplysninger, der er registreret om dig. Disse rettigheder har du i henhold til persondataloven og henvendelse i forbindelse hermed rettes til KENDAN A/S, via e-mail: info@kendan.dk

Følgende grupper af medarbejdere har adgang til de registrerede oplysninger:
- Administration, Kundeservice, Marketing og Bogholderi.E-markedsføring:
Du kan vælge at modtage vores nyhedsbrev (e-mail-reklame). Nyhedsbrevet indeholder information om virksomheden og vore produkter, relevante tilbud m.m. Nyhedsbrevet modtager du udelukkende, når du registrerer dig som bruger via vores hjemmeside og du kan altid meddele at du ikke ønsker at modtage nyhedsbreve mere. Tilmelding af nyhedsbreve er gratis.

Forbehold for denne webside:

Der tages forbehold for alle trykfejl, udgåede varer, afvigelser fra det skrevne samt de viste billeder. Mange navne er registrerede varemærker fra vores leverandører – for komplet liste over registrerede varenavne kan leverandørernes hjemmesider besøges – se under Links.

Da der hele tiden foregår løbende fremskridt og udvikling på det medicotekniske og lægevidenskabelige område, kan det medføre, at oplysningerne på websiden muligvis ikke altid er fuldt opdaterede. Det betyder, at de pågældende oplysninger stilles til rådighed "som de er” og "som de forefindes”. Vi giver ingen garantier, erklæringer eller tilsagn, hverken udtrykkelige eller underforståede, vedrørende indholdet på denne webside, herunder - men ikke begrænset til - det pågældende indholds timing, aktualitet, nøjagtighed, fuldstændighed eller egnethed til et bestemt formål. Det samme gør sig gældende for fejlfriheden eller stabiliteten i de resultater, der kan være en følge af anvendelsen af websiden.

Copyrightrettighederne på denne webside, herunder - men ikke begrænset til - de rettigheder, der vedrører alle typer dokumenter, filer, tekst, billeder, grafik, enheder og kode indeholdt i websiden, samt websidens generelle "udseende og stil”, ejes af KENDAN A/S (All Rights Reserved) eller denne virksomheds tredjepartslicensgivere.
Du har kun ret til at udskrive uddrag af dokumenter fra denne webside ved at bruge udskrive-funktionen øverst på pågældende side. Det er ligeledes tilladt at videresende URL adresser til en given email modtager ved at bruge funktionen email link øverst på pågældende side. Det er ikke tilladt at kopiere materiale på websiden.

Der må ikke indsættes link til denne webside fra andre websider uden vores forudgående samtykke.


Vi kan ikke garantere, at du har ret til at bruge indhold ejet af tredjeparter og stillet til rådighed på denne webside, ligesom du skal indhente tilladelse fra den pågældende tredjepart, før du bruger eller overfører det pågældende indhold. Indhold, som er copyrightbeskyttet, må ikke ændres. Eventuelle meddelelser om forfatter eller copyright placeret på denne form for indhold må heller ikke ændres, medmindre der først er indhentet de relevante tilladelser.

Denne webside kan indeholde indhold, fx artikler, indhold hentet via "data feed-funktioner" eller uddrag, som ejes af tredjeparter, ligesom det kan indeholde hypertext-link til websider ejet af tredjeparter (f.eks leverandør-links). KENDAN A/S stiller denne form for tredjepartsindhold og -link til rådighed som en service for vores brugere. Vi har ingen kontrol over de tredjepartswebsider eller -indhold, der henvises til, oprettes forbindelse via eller på anden måde er tilgængelige på denne webside. KENDAN A/S påtager intet ansvar for rigtigheden i denne type tredjepartswebsider eller - indhold eller for tilgængeligheden på sådanne websider. Vi påtager os heller ikke nogen form for ansvar for oplysninger eller meningstilkendegivelser indeholdt i websiden eller indhold, som ejes af tredjeparter.

Ændringer af websiden
Vi forbeholder os retten til løbende at revidere både alle elementer på denne webside og denne juridiske tekst. Eventuelle ændringer i den juridiske tekst får virkning, næste gang du opretter forbindelse til websiden. Ovenstående indebærer imidlertid ikke en forpligtelse på vores side til at holde websiden opdateret og ændringer vil ikke blive notificeret til brugere på nogen måde.